Q-KULLEN - födda 2021-05-26
 

NAMNHD / EDÖGON
HDeejasome Quendrim Den StarkeA (A + A)
HDeejasome Qusay Den Modige
HDeejasome Qvintus Den Femte
TDeejasome Quintessa Den VackraA (A + A) / ua (0 + 0)
TDeejasome Quinella Den Vilda